Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder expliciete toestemming van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Klinische foto’s kunnen voor opleidings- of informatieve doeleinden gebruikt worden. Als u dat niet wenst, gelieve dit expliciet te melden bij aanvang van de behandeling.

Als gegevens worden opgevraagd door patiënt i.v.m. bijv. verhuizing of het overstappen naar een andere tandarts,vragen wij de patiënt om te tekenen voordat zijn of haar gegevens worden verstuurd of de opvraging per email te bevestigen.