Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).
Als gegevens worden opgevraagd door patiënt i.v.m. bijv. verhuizing of andere tandarts zullen wij de patiënt vragen om te tekenen voordat zijn of haar gegevens worden verstuurd of de opvraging per email te bevestigen.